Luật An Trí Việt

XỬ LÝ THẾ NÀO TRONG TRƯỜNG HỢP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CẤP SAI VỊ TRÍ?

Xin chào Luật sư, năm 2007 gia đình tôi được nhà nước công nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất đã sử dụng từ trước năm 1993 ổn định và lâu dài. Nay khi làm thủ tục tách thửa, tôi phát hiện ra giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhà mình được cấp nhầm một phần sang thửa đất nhà hàng xóm. Khi giấy chứng nhận quyền sử dụng bị cấp sai vị trí sang nhà hàng xóm thì tôi phải làm như thế nào? Mong được Luật sư giúp đỡ, giải đắp thắc mắc, tôi xin chân thành cảm ơn!

1. Nguyên nhân dẫn đến Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị cấp sai:

Việc có sai sót về vị trí thửa đất trên sổ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có thể đến từ nhiều nguyên nhân, có thể là do quá trình kê khai hồ sơ đất đai, quá trình in ấn Giấy chứng nhận hoặc cũng có thể do quá trình đo đạc…Việc có nhầm lẫn, sai sót về vị trí thửa đất được giải quyết, thay đổi cho đúng thông tin theo quy định pháp luật.

2. Phải làm gì khi giấy chứng nhận quyền sử đất bị cấp sai vị trí?

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 106 Luật Đất đai 2013 quy định:

Điều 106. Đính chính, thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp

1. Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm đính chính Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót trong các trường hợp sau đây:

a) Có sai sót thông tin về tên gọi, giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân, địa chỉ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất so với giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận của người đó;

b) Có sai sót thông tin về thửa đất, tài sản gắn liền với đất so với hồ sơ kê khai đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất đã được cơ quan đăng ký đất đai kiểm tra xác nhận.

-> Theo đó, nếu việc sai sót, nhầm lẫn thông tin về vị trí của thửa đất (số ô, số thửa, số tờ bản đồ) so với hồ sơ kê khai (hồ sơ cấp sổ đỏ lần đầu, hồ sơ xin tách thửa đất…) đã được cơ quan đăng ký đất đai (chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai nơi có đất) kiểm tra, xác nhận thì bạn có thể thực hiện thủ tục đính chính Giấy chứng nhận.

Tại Điều 86 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấp, cụ thể như sau:

“1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp có sai sót cho Văn phòng đăng ký đất đai để đính chính. Trường hợp sai sót do lỗi của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thì người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phải có đơn đề nghị để được đính chính.

Trường hợp Văn phòng đăng ký đất đai phát hiện Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp có sai sót thì thông báo cho người sử dụng đất biết và yêu cầu người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp Giấy chứng nhận đã cấp để thực hiện đính chính.

2. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra; lập biên bản kết luận về nội dung và nguyên nhân sai sót; lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền thực hiện đính chính vào Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp có sai sót; đồng thời chỉnh lý nội dung sai sót vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

3. Trường hợp đính chính mà người được cấp Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng có yêu cầu cấp đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì Văn phòng đăng ký đất đai trình cơ quan có thẩm quyền để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.”

3. Hồ sơ đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục đính chính sổ đỏ đã cấp gồm có:

– Đơn đề nghị đính chính đối với trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản phát hiện sai sót trên Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp;

– Bản gốc Giấy chứng nhận (sổ đỏ) đã cấp.

4. Thời gian thực hiện việc đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là bao lâu?

Theo quy định ở Nghị định 01/2017/NĐ-CP thời hạn thực hiện việc thay đổi đính chính thông tin trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là không quá 10 ngày.

Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện đối với từng loại thủ tục đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được tăng thêm 10 ngày.

-> Như vậy, đối với trường hợp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bạn cấp sai vị trí. Bạn cần chuẩn bị một bộ hồ sơ nộp tại chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai để thực hiện thủ tục đính chính lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị sai vị trí.

Các dịch vụ chính

Bài viết liên quan