Luật An Trí Việt

KHÔNG TĂNG CHỈ TIÊU TUYỂN SINH NẾU SINH VIÊN RA TRƯỜNG THẤT NGHIỆP TỪ TRÊN 20%

Bộ GD&ĐT quy định không tăng chỉ tiêu tuyển sinh đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non nếu sinh viên ra trường thất nghiệp từ trên 20%.

Đại học mạnh tay giảm chỉ tiêu xét tuyển từ kết quả thi tốt nghiệp THPT
Tư vấn pháp luật Hotline: 0913.169.599 hoặc 0968.589.845

Cụ thể, Thông tư 03/2022/TT-BGDĐT quy định chỉ tiêu tuyển sinh được xác định trên cơ sở năng lực đào tạo của cơ sở đào tạo, nhu cầu sử dụng nhân lực, tỉ lệ sinh viên có việc làm trong khoảng thời gian 12 tháng kể từ khi được công nhận tốt nghiệp (đối với đào tạo chính quy trình độ cao đẳng, đại học), kết quả tuyển sinh của năm tuyển sinh trước liền kề với năm xác định chỉ tiêu và tổ chức tuyển sinh của cơ sở đào tạo.

Theo điểm b khoản 4 Điều 4 Thông tư 03/2022/TT-BGDĐT, chỉ tiêu tuyển sinh của cơ sở đào tạo không được tăng trong các trường hợp sau:

– Tổng chỉ tiêu tuyển sinh của cơ sở đào tạo theo từng trình độ và theo từng lĩnh vực (đối với chỉ tiêu đại học) hoặc theo từng ngành (đối với chỉ tiêu thạc sĩ, tiến sĩ) không được tăng so với năm tuyển sinh trước liền kề với năm xác định chỉ tiêu và tổ chức tuyển sinh của cơ sở đào tạo nếu cơ sở đào tạo đủ điều kiện về thời gian để thực hiện kiểm định cơ sở đào tạo nhưng chưa được công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng theo quy định hiện hành của pháp luật;

– Chỉ tiêu tuyển sinh của lĩnh vực không được tăng so với năm tuyển sinh trước liền kề với năm xác định chỉ tiêu và tổ chức tuyển sinh của lĩnh vực đó nếu tỉ lệ số sinh viên tốt nghiệp trình độ đại học có việc làm trong khoảng thời gian 12 tháng kể từ khi được công nhận tốt nghiệp của lĩnh vực đó đạt dưới 80% hoặc tỉ lệ thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh của lĩnh vực đó ở năm tuyển sinh liền kề trước năm tuyển sinh đạt dưới 80% (áp dụng đối với xác định chỉ tiêu tuyển sinh đại học, trừ trường hợp ngành đào tạo ở trình độ đại học có chương trình đào tạo được công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng theo quy định của pháp luật ).

Như vậy, nếu trong một lĩnh vực mà tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp trình độ đại học thất nghiệp từ 20% trở lên thì lĩnh vực đó sẽ không được tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào năm học tiếp theo liền kề.

Các dịch vụ chính

Bài viết liên quan