Luật An Trí Việt

HƯỚNG DẪN NGƯỜI DÙNG PHẢN ÁNH TIN NHẮN RÁC, CUỘC GỌI RÁC

Hướng dẫn phản ánh tin nhắn, cuộc gọi rác qua đầu số 5656
Tư vấn pháp luật Hotline: 0913.169.599 hoặc 0968.589.845

Bộ trưởng Bộ TT&TT ban hành Thông tư 22/2021/TT-BTTTT hướng dẫn Nghị định 91/2020/NĐ-CP về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác.

Theo đó, hướng dẫn người dùng phản ánh, cung cấp các bằng chứng tin nhắn rác, cuộc gọi rác và thư điện tử rác như sau:

1. Đối với tin nhắn rác

– Phản ánh qua tin nhắn tới tổng đài 5656 theo cú pháp: S [Nguồn phát tán] [Nội dung tin nhắn rác] hoặc S (nguồn phát tán) (Nội dung tin nhắn rác) gửi 5656.

– Phản ánh theo hướng dẫn tại website thongbaorac.ais.gov.vn hoặc qua tổng đài hoặc ứng dụng.

2. Đối với cuộc gọi rác

Phản ánh qua tin nhắn tới tổng đài 5656: Người sử dụng soạn tin nhắn phản ánh theo cú pháp: V [Nguồn phát tán] [Nội dung cuộc gọi rác] hoặc V (Nguồn phát tán)  (Nội dung cuộc gọi rác) gửi 5656.

Phản ánh theo hướng dẫn tại website thongbaorac.ais.gov.vn hoặc qua tổng đài hoặc ứng dụng.

3. Đối với thư điện tử rác

– Phản ánh thông qua việc chuyển tiếp thư điện tử rác tới địa chỉ thư điện tử: chongthurac@vneert.vn

– Phản ánh theo hướng dẫn tại website thongbaorac.ais.gov.vn hoặc qua tổng đài hoặc ứng dụng.

Các dịch vụ chính

Bài viết liên quan