Luật An Trí Việt

BỎ CHỨNG CHỈ TIN HỌC, NGOẠI NGỮ VỚI VIÊN CHỨC NGÀNH DI SẢN VĂN HÓA

Từ hôm nay, chính thức bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học với công chức hành  chính - Báo Người lao động
Tư vấn pháp luật Hotline: 0913.169.599 hoặc 0968.589.845

Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư 16/2021/TT-BVHTTDL quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành di sản văn hóa.

Theo đó, đã bỏ chứng chỉ tin học, ngoại ngữ đối với viên chức ngành di sản văn hóa ở cả ba hạng (II, III, IV).

Đối với chức danh nghề nghiệp viên chức ngành di sản văn hóa hạng I mới bổ sung cũng không yêu cầu chứng chỉ tin học, ngoại ngữ.

Như vậy, từ ngày 05/02/2022, tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của viên chức ngành di sản văn hóa gồm 02 tiêu chuẩn, cụ thể:

– Có bằng đại học trở lên phù hợp với lĩnh vực di sản văn hóa;

– Có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành di sản văn hóa.

Các dịch vụ chính

Bài viết liên quan