Luật An Trí Việt

Ưu đãi đầu tư về thuế

Đầu Tư
phamcongdu

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI DẦU TƯ DÀNH RIÊNG CHO NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Trong những năm vừa qua, Việt Nam đã liên tục hoàn thiện thể chế, chính sách ưu đãi về tài chính để thu hút và quản lý tốt hơn nguồn lực đầu tư nước ngoài. Tựu chung lại, các ưu đãi về tài chính tập trung vào 3 lĩnh vực: (i) Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, (ii) Ưu đãi về thuế xuất nhập khẩu và (iii) Ưu đãi về tài chính đất đai. Cụ thể:

Xem ngay »

Các dịch vụ chính

Bài viết mới nhất