Luật An Trí Việt

Đăng ký nhãn hiệu

Sở hữu trí tuệ
phamcongdu

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

Như vậy, mục đích chính của nhãn hiệu là căn cứ để người tiêu dùng nhận biết được sản phẩm, dịch vụ của mình. Để tránh sự nhầm lẫn giũa các nhãn hiệu đã đăng ký, nhãn hiệu sẽ được thẩm định trước khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

Xem ngay »

Các dịch vụ chính

Bài viết mới nhất