LUẬT SƯ TƯ VẤN ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ NĂM 2022

LUẬT SƯ TƯ VẤN ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ NĂM 2022

Luật An Trí Việt với hơn 10 năm kinh nghiệm tư vấn các lĩnh vực liên quan đến pháp luật. Khi đến với Luật An Trí Việt, Quý khách hàng sẽ được tư vấn miễn phí về điều kiện, quy trình thực hiện, cũng như thành phần hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh đáp ứng điều kiện kinh doanh dịch vụ bảo vệ. Khách hàng có nhu cầu vui lòng gửi Form liên hệ hoặc gọi tới Hotline 0913.169.599 hoặc 0985.015.658 để được tư vấn.

Mục lục

Kinh doanh dịch vụ bảo vệ chủ thể kinh doanh phải đáp ứng rất nhiều điều kiện phức tạp theo quy định pháp luật. Vì vậy để tiết kiệm chi phí và thời gian nhất thì Quý Khách nên sử dụng dịch vụ xin giấy phép kinh doanh đáp ứng điều kiện kinh doanh dịch vụ bảo vệ của một đơn vị chuyên nghiệp như Công ty Luật TNHH An Trí Việt.

I. ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ

Theo khoản 7 điều 3 nghị định 96/2016/NĐ-CP quy định kinh doanh dịch vụ bảo vệ là ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự. Cụ thể điều kiện kinh doanh dịch vụ bảo vệ như sau:

Các điều kiện

Nội dung

Cơ sở pháp lý

Điều kiện chung về an ninh, trật tự áp dụng chung cho các ngành, nghề theo nghị định 96.

1. Được đăng ký, cấp phép hoặc thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam.

2. Người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh[1] phải không thuộc một trong các trường hợp sau đây:

+) Đối với người Việt Nam:

Đã bị khởi tố hình sự mà các cơ quan tố tụng đang tiến hành điều tra, truy tố, xét xử.

Có tiền án về các tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc các tội khác do lỗi cố ý bị kết án từ trên 03 năm tù trở lên chưa được xóa án tích; đang trong thời gian được tạm hoãn chấp hành hình phạt tù; đang chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ; đang bị quản chế, cấm cư trú, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự theo quyết định của Tòa án.

Đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; có quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính trong thời gian chờ thi hành quyết định; đang nghiện ma túy; đang được tạm hoãn, tạm đình chỉ chấp hành quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; đã bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính nhưng chưa đủ thời hạn để được coi là chưa bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính;

+) Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang hộ chiếu nước ngoài và người nước ngoài: Chưa được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp phép cư trú.

3. Đủ điều kiện về an toàn phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy.

Điều 7 Nghị định 96/2016/NĐ-CP

Ngoài đáp ứng điều kiện chung, kinh doanh dịch vụ bảo vệ cần đáp ứng các điều kiện khác về ANTT sau:

1. Là doanh nghiệp.

2. Người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự[2] của cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ phải có bằng tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên và không phải là người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ mà trong 24 tháng liền kề trước đó đã bị thu hồi không có thời hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (trừ quy định tại khoản 2 Điều 22 Nghị định này).

3. Đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ của Việt Nam liên doanh với cơ sở kinh doanh nước ngoài:

Cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ của Việt Nam chỉ được liên doanh với cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ nước ngoài trong trường hợp cần đầu tư máy móc, phương tiện kỹ thuật phục vụ công tác bảo vệ và chỉ được thực hiện dưới hình thức cơ sở kinh doanh nước ngoài góp vốn mua máy móc, phương tiện kỹ thuật phục vụ công tác bảo vệ.

Điều 11 Nghị định 96/2016/NĐ-CP

Điều kiện về an toàn phòng cháy chữa cháy

+) Có nội quy, biển cấm, biển báo, sơ đồ hoặc biển chỉ dẫn về phòng cháy và chữa cháy, thoát nạn phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn về phòng cháy và chữa cháy hoặc theo quy định của Bộ Công an;

+) Có phương án chữa cháy được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

+) Hệ thống điện, chống sét, chống tĩnh điện, thiết bị sử dụng điện, sinh lửa, sinh nhiệt, việc sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt phải bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn về phòng cháy và chữa cháy hoặc theo quy định của Bộ Công an;

Khoản 1,2 điều 5 nghị định 136/2020/NĐ-CP

Đối với doanh nghiệp có nhà làm việc cao từ 5 tầng trở lên hoặc có tổng khối tích từ 1.500 m3 trở lên cần phải đáp ứng các điều kiện về phòng cháy chữa cháy sau:

+) Có lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, chuyên ngành tương ứng với loại hình cơ sở, được huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy và tổ chức sẵn sàng chữa cháy đáp ứng yêu cầu chữa cháy tại chỗ theo quy định;

+) Có hệ thống giao thông, cấp nước, thông tin liên lạc phục vụ chữa cháy, hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu về phòng cháy, chữa cháy và truyền tin báo sự cố, hệ thống báo cháy, chữa cháy, ngăn cháy, ngăn khói, thoát nạn, phương tiện phòng cháy và chữa cháy khác, phương tiện cứu người bảo đảm về số lượng, chất lượng phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn về phòng cháy và chữa cháy hoặc theo quy định của Bộ Công an;

+) Có Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế và văn bản thẩm duyệt thiết kế (nếu có) và văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy đối với  nhà làm việc của doanh nghiệp cao từ 7 tầng trở lên hoặc có tổng khối tích từ 5.000 m3 trở lên.

Đối với doanh nghiệp có nhà làm việc cao dưới 5 tầng và có khối tích dưới 1.500 m3:

+) Có hệ thống giao thông, cấp nước, thông tin liên lạc phục vụ chữa cháy, hệ thống báo cháy, chữa cháy, ngăn cháy, ngăn khói, thoát nạn, phương tiện phòng cháy và chữa cháy khác, phương tiện cứu người bảo đảm về số lượng, chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy hoặc theo quy định của Bộ Công an;

+) Có quy định và phân công chức trách, nhiệm vụ phòng cháy và chữa cháy. Người làm nhiệm vụ phòng cháy và chữa cháy phải được huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại Điều 33 Nghị định này.

[1] Người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh là:

 1. Người đại diện theo pháp luật, người quản lý cơ sở kinh doanh, chủ cơ sở kinh doanh có tên trong các văn bản quy định tại khoản 2 Điều 19 Nghị định này;
 2. Người được những người quy định tại điểm a khoản này ủy quyền đứng tên trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.

[2] Người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh là:

 1. Người đại diện theo pháp luật, người quản lý cơ sở kinh doanh, chủ cơ sở kinh doanh có tên trong các văn bản quy định tại khoản 2 Điều 19 Nghị định này;
 2. Người được những người quy định tại điểm a khoản này ủy quyền đứng tên trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.

II. THỦ TỤC XIN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỀ AN NINH TRẬT TỰ CỦA CƠ SỞ KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ:

2.1) Hồ sơ (Điều 19, 20 nghị định 96/2016)

 1. Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh (Mẫu số 03tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 96/2016).
 2. Bản sao hợp lệ một trong các loại văn bản sau đây:
 3. a) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
 4. b) Trường hợp trong các văn bản quy định tại điểm a khoản này không thểhiện ngành, nghềđầu tư kinh doanh thì cơ sở kinh doanh phải bổ sung tài liệu chứng minh các ngành, nghề đầu tư kinh doanh mà cơ sở kinh doanh hoạt động và đề nghị ghi trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự đã được cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc cơ quan có thẩm quyền chấp thuận (đối với cơ sở kinh doanh là doanh nghiệp thì cơ quan Công an khai thác tài liệu này trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp).
 5. 3. Bản khai lý lịch (Mẫu số 02tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 96/2016) kèm theo Phiếu lý lịch tư pháp hoặc Bản khai nhân sự (Mẫu số 02btại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này) của người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh, cụ thể như sau:
 6. a) Đối với người Việt Nam ở trong nước là người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh đứng tên trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự phải có Bản khai lý lịch; Phiếu lý lịch tư pháp (trừ những người đang thuộc biên chế của cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội);

Bản khai lý lịch của những người quy định tại điểm này nếu đang thuộc biên chế của cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội thì phải có xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền trực tiếp quản lý (trừ cơ sở kinh doanh). Đối với những người không thuộc đối tượng nêu trên phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú;

 1. b) Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang hộ chiếu nước ngoài và người nước ngoài phải có Bản khai nhân sự kèm theo bản sao hợp lệ Hộ chiếu, Thẻ thường trú hoặc Thẻ tạm trú hoặc Thị thực còn thời hạn lưu trú tại Việt Nam;
 2. c) Đối với trường hợp một cơ sở kinh doanh có nhiều người đại diện theo pháp luật thì Bản khai lý lịch, Phiếu lý lịch tư pháp hoặc Bản khai nhân sự trong hồ sơ áp dụng đối với người đứng tên trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.
 3. 4. Đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ không có vốn đầu tư nước ngoài, phải có bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp chứng minh trình độ học vấn của người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh đứng tên trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.
 4. 5. Đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ có vốn đầu tư nước ngoài, phải có:
 5. a) Bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp chứng minh trình độ học vấn của người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh đứng tên trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự;
 6. b) Tài liệu chứng minh doanh nghiệp nước ngoài đủ điều kiện quy định tại các điểm a và b khoản 4 Điều 11 Nghị định này đã được hợp pháp hóa lãnh sự của cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở quốc gia, vùng lãnh thổ nơi doanh nghiệp nước ngoài đặt trụ sở chính.
 7. 6. Đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ có chức năng đào tạo nhân viên dịch vụ bảo vệ, phải có giáo trình và chương trình đào tạo nhân viên dịch vụ bảo vệ.
 8. Biên bản kiểm tra an toàn về PCCC

2.2) Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự. (Điều 24 NĐ 96/2016)

 1. Cục Cảnh sát quản lý hành chínhvề trật tự xã hội Bộ Công an chịu trách nhiệm:
 2. a) Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự và quản lý các cơ sở kinh doanh, gồm… cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ cóvốn đầu tư nước ngoài và cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ có chức năng đào tạo nhân viên dịch vụ bảo vệ; các cơ sở kinh doanh thuộc Bộ Công an;
 3. Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm:
 4. a) Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự và quản lý các cơ sở kinh doanh (trừ các cơ sở kinh doanh quy định tại điểm a khoản 1 Điều này), bao gồm:

………. kinh doanh dịch vụ bảo vệ.

2.3) Thủ tục thực hiện:

2.3.1. Thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ:

 1. a) Cơ sở kinh doanh nộp một bộ hồ sơ cho cơ quan Công an có thẩm quyền đề nghị cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.
 2. b) Tại một địa điểm kinh doanh có nhiều ngành, nghề khác nhau thuộc một cơ sở kinh doanh nhưng thuộc thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự của nhiều cấp Công an thì nộp một bộ hồ sơ cho cơ quan Công an có thẩm quyền cao nhất để cấp một Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự cho các ngành, nghề đó;
 3. c) Tại một địa điểm kinh doanh có nhiều ngành, nghề khác nhau thuộc nhiều cơ sở kinh doanh khác nhau nhưng thuộc thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự của nhiều cấp Công an thì mỗi cơ sởkinh doanh nộp một bộ hồ sơ cho cơ quan Công an có thẩm quyền cao nhất để cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự cho từng cơ sở kinh doanh;
 4. d) Đối với chi nhánh, cơ sở kinh doanh trực thuộc có địa điểm kinh doanh ngoài địa điểm của cơ sở kinh doanh chính, thì mỗi chi nhánh, cơ sở kinh doanh trực thuộc nộp một bộ hồ sơ cho cơ quan Công an có thẩm quyền quản lý cơ sở kinh doanh chính hoặc nộp cho cơ quan Công an có thẩm quyền nơi chi nhánh, cơ sở kinh doanh trực thuộc hoạt độngđể cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự cho chi nhánh và cơ sở kinh doanh trực thuộc đó.

2.3.2. Hình thức nộp hồ sơ:

Cơ sở kinh doanh chọn một trong các hình thức nộp hồ sơ sau đây:

 1. a) Nộp trực tiếp cho cơ quan Công an có thẩm quyền;
 2. b) Gửi qua cơ sở kinh doanh dịch vụ bưu chính;
 3. c) Nộp qua Cổng thông tin điện tử quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự của Bộ Công an.

Đối với hình thức nộp hồ sơ qua Cổng thông tin điện tử quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự của Bộ Công an thì khi nhận Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự, cơ sở kinh doanh phải chuyển hồ sơ đã nộp cho cơ quan Công an có thẩm quyền.

2.3.3. Thời hạn giải quyết:

 1. a) Không quá 05 ngày làm việc
 2. Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự thì trong thời hạn 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan Công an phải có văn bản trả lời cơ sở kinh doanh và nêu rõ lý do.
 3. Lệ phí: 300.000 đ/lần

III. THỦ TỤC XIN PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP:

 1. Hồ sơ:

Bản chụp giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp;

Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp

 1. Nộp hồ sơ tại:
 2. a) Công dân Việt Nam nộp tại Sở Tư pháp nơi thường trú; trường hợp không có nơi thường trú thì nộp tại Sở Tư pháp nơi tạm trú; trường hợp cư trú ở nước ngoài thì nộp tại Sở Tư pháp nơi cư trú trước khi xuất cảnh;
 3. b) Người nước ngoài cư trú tại Việt Nam nộp tại Sở Tư pháp nơi cư trú; trường hợp đã rời Việt Nam thì nộp tại Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia.
 4. Thời gian thực hiện:

Thời hạn cấp Phiếu lý lịch tư pháp không quá 10 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu hợp lệ. Trường hợp người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp là công dân Việt Nam đã cư trú ở nhiều nơi hoặc có thời gian cư trú ở nước ngoài, người nước ngoài quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 47 của Luật này, trường hợp phải xác minh về điều kiện đương nhiên được xóa án tích quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật này thì thời hạn không quá 15 ngày.

 1. Lệ phí:

200.000 đ/ người; từ phiếu thứ 3 thì mỗi phiếu thêm 5.000 đồng để bù đắp vào chi phí in phiếu. (điều 4 thông tư/2016/BTC) trừ trường hợp được miễn lệ phí tại điều 5.

IV. GIÁ DỊCH VỤ:

20 triệu: chưa bao gồm LPNN và phí loby

50-80 triệu: Trọn gói

V. QUY TRÌNH XIN GIẤY PHÉP KINH DOANH ĐỂ KHÁCH HÀNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ.

Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu tư vấn qua điện thoại và kiểm tra điều kiện xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh, trật tự của khách hàng;

Bước 2: Ký hợp đồng dịch vụ với khách hàng;

Bước 3: Khách hàng cung cấp các tài liệu cần thiết để Luật An Trí Việt thực hiện thủ tục;

Bước 4: Luật An Trí Việt tiến hành soạn thảo và chuẩn bị hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận;

Bước 5:  Luật An Trí Việt thay mặt khách hàng nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền, theo dõi hồ sơ và nhận kết quả;

Bước 6: Bàn giao kết quả cho khách hàng.

Đăng ký dịch vụ
Đăng ký dịch vụ

Các dịch vụ chính