PGS.TS Phạm Công Trứ

Thêm Heading của bạn tại đây

PGS.TS Phạm Công Trứ

Thêm Heading của bạn tại đây

Liên hệ

Nguyên Trưởng ban Nội chính báo Pháp Luật Việt Nam. Công tác tại báo Pháp Luật – Bộ Tư pháp.
Giảng viên Đại học Luật Hà Nội. Hội viên Hội Luật Gia Việt Nam, Hội viên Hội Nhà Báo Việt Nam…


Họ và tên: PHẠM CÔNG TRỨ
Ngày sinh: 27/7/1953
Quê quán: Hải Thanh, Hải Hậu, Nam Định
Trình độ: Phó Giáo sư Tiến sỹ Luật học


Nguyên trưởng bộ môn luật lao động trường Đại học Luật Hà Nội
Trưởng ban Nội chính báo Pháp Luật Việt Nam trực thuộc Bộ Tư pháp
Hội viên hội Luật gia Việt Nam
Hội viên hội Nhà báo Việt Nam
Hội viên hội Nhà văn Việt Nam


Năm 1990 ông Phạm Công Trứ từ Liên Xô trở về nước khi bảo vệ thành công luận án Tiến sỹ. Năm 2003 ông vinh dự được Nhà nước phong tặng học hàm Phó Giáo Sư. Những năm sau đó ông công tác tại báo Pháp Luật Việt Nam và tham gia hội đồng sau đại học tại trường đại học Luật Hà Nội. Ông đã hướng dẫn rất nhiều giáo viên bảo vệ thành công luận án Tiến sỹ. Với những đóng góp cho xã hội. Ông đã được Nhà nước trao tặng nhiều giải thưởng cao quý.
Năm 2013 ông nghỉ hưu và về làm cố vấn cấp cao cho công ty Luật TNHH An Trí Việt. Với kiến thức luật học uyên bác của mình. Ông đã giúp đỡ cho công ty luật rất nhiều trong những vụ việc khó, pháp luật chưa quy định rõ ràng. Với phương châm thượng tôn pháp luật, bảo vệ cho những người dân thấp cổ bé họng, ông và luật An Trí việt luôn lỗ lực hơn nữa để hoàn thiện