Luật An Trí Việt

CHIA TÀI SẢN CHUNG CỦA VỢ CHỒNG KHI LY HÔN

Khi ly hôn, giữa hai bên vợ chồng thường xảy ra các tranh chấp về nhân thân và tài sản, đặc biệt là về tài sản. Dưới đây, Luật Minh Nghĩa sẽ đem đến thông tin cho Quý Khách hàng đang có nhu cầu tìm hiểu về vấn đề này.

 

Hotline: 02485.889.777 hoặc 0968.589.845

1. Cơ sở pháp lý

Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014;

Thông tư liên tịch số 01/2016-TTLT-TANHTC-VKSNDTC-BTP.

2. Nguyên tắc chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn

Theo điều 59 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 và Điều 7 Thông tư liên tịch số 01/2016-TTLT-TANHTC-VKSNDTC-BTP thì “vợ chồng khi ly hôn có quyền tự thỏa thuận với nhau về toàn bộ các vấn đề, trong đó có cả việc phân chia tài sản. Trường hợp vợ chồng không thỏa thuận được mà có yêu cầu thì Tòa án phải xem xét, quyết định về việc áp dụng chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận hay theo quy định

Việc chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn được thực hiện theo các trường hợp sau:

VỢ CHỒNG LỰA CHỌN CHẾ ĐỘ TÀI SẢN THEO THỎA THUẬN HOẶC VỢ CHỒNG TỰ THỎA THUẬN

  • Trường hợp vợ chồng lựa chọn chế độ tài sản theo thỏa thuận

Theo Khoản 1 Điều 28 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 thì: Vợ chồng có quyền lựa chọn áp dụng chế độ tài sản theo luật định hoặc chế độ tài sản theo thỏa thuận.

Vì vậy, nếu “Trường hợp vợ chồng có văn bản thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng và văn bản này không bị tòa án tuyên bố là vô hiệu toàn bộ thì áp dụng các nội dung của văn bản thỏa thuận để chia tài sản của vợ chồng khi ly hôn” theo điểm b khoản 1 Điều 7 Thông tư liên tịch số 01/2016-TTLT-TANHTC-VKSNDTC-BTP.

  • Trường hợp vợ chồng tự thỏa thuận chia tài sản chung khi ly hôn

Pháp luật tôn trọng tối đa quyền tự định đoạt tài sản của vợ chồng và cho phép vợ chồng tự thỏa thuận chia tài sản chung của vợ chồng với nhau. Nếu vợ chồng không lựa chọn chế độ tài sản theo thỏa thuận nhưng khi ly hôn đã tự thỏa thuận chia tài sản của vợ chồng, miễn là sự thỏa thuận này không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội (ví dụ: nhằm trốn tránh nghĩa vụ tài sản đối với bên thứ ba,…).

VỢ CHỒNG YÊU CẦU TÒA ÁN GIẢI QUYẾT

Trong trường hợp vợ chồng chọn chế độ tài sản theo luật định.

Hoặc trong trường hợp đã có văn bản thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận nhưng thỏa thuận này bị Tòa án tuyên bố vô hiệu hoặc với những vấn đề không được vợ chồng thỏa thuận hoặc thỏa thuận không rõ ràng.

Hoặc trong trường hợp vợ chồng khi ly hôn không tự thỏa thuận được việc chia tài sản chung khi ly hôn.

Theo khoản 2 Điều 59 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 và hướng dẫn cụ thể tại khoản 4 Điều 7 Thông tư liên tịch số 01/2016-TTLT-TANHTC-VKSNDTC-BTP thì: trong trường hợp áp dụng chế độ tài sản của vợ chồng theo luật định để chia tài sản của vợ chồng khi ly hôn thì tài sản chung cảu vợ chồng về nguyên tắc được chia đôi nhưng có tính đến yếu tố sau đây để xác định tỷ lệ tài sản mà vợ chồng được chia:

  • Hoàn cảnh của gia đình và của vợ, chồng
  • Công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung
  • Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập
  • Lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng

Áp dụng đồng thời nguyên tắc “giá trị tài sản chung của vợ chồng, tài sản riêng của vợ, chồng được xác định theo giá trị thị trường tại thười điểm giải quyết sơ thẩm vụ việc” tại Thông tư này và khoản 3 Điều 59 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014: “Tài sản chung của vợ chồng được chia bằng hiện vật, nếu không chia được bằng hiện vật thì chia theo giá trị; bên nào nhận phần tài sản bằng hiện vật có giá trị lớn hơn phần mình được hưởng thì phải thanh toán cho bên kia phần chênh lệch”.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Minh Nghĩa:

1) Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.

2) Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Minh Nghĩa qua Tổng đài tư vấn pháp luật:

E-mail: luatminhnghia@gmail.com.

Hotline: 02485.889.777 hoặc 0968.589.845

Các dịch vụ chính

Bài viết liên quan