Luật An Trí Việt

TÌNH HUỐNG TRANH CHẤP THỪA KẾ VỀ ĐẤT ĐAI NGÀY 02/12/2022

Tranh chấp đất giữa các đồng thừa kế

Mục lục

Đặt vấn đề 

Bố tôi đã chết từ 1997, mẹ chết từ 2015. Khi bố mẹ chết không để lại di chúc mà để lại một thửa đất thổ cư diện tích 206,2m2 và 1 căn nhà cấp 4. Bố mẹ sinh được 07 người con theo thứ tự: A, L, H, T, C, Đ và tôi. Trong đó tôi là con út cùng vợ đang sinh sống và quản lý thửa đất di sản cùng bố mẹ từ khi lập gia đình đến nay. Ngoài ra tôi còn tôn tạo nhà cấp 4, xây dựng thêm ngõ, tường rào, bếp, công trình phụ, đảo ngói, xây xưởng. Tôi muốn xây dựng nhà kiên cố để ở nhưng anh H và C không đồng ý và xảy ra tranh chấp vậy nên tôi yêu cầu chia di sản thừa kế đề nghị dược hưởng toàn bộ quyền sử dụng đất ở bố mẹ để lại.

Người thừa kế mất trước người lập di chúc, nhà đất chia thế nào?

Nhận định

Đây là vụ việc tranh chấp thừa kế tài sản

Về thời hiệu khởi kiện: Bố tôi chết 1997, mẹ tôi chết 2015 như vậy đến nay vẫn còn thời hiệu chia di sản thừa kế theo căn cứ tại điều 623 BLDS 2015

Về đối tượng tranh chấp: Bố mẹ tôi chết không để lại di chúc, Về tài sản gồm:

+ Đất: thửa đất 206,2m2

+ Tài sản trên đất: căn nhà cấp 4, bếp, công trình phụ, nhà xưởng.

Tuy nhiên những tài sản trên đất có một số tài sản do vợ chồng B xây dựng.

Về hàng thừa kế và kỉ phần thừa kế: Hàng thừa kế thứ nhất gồm 7 người con A, L, H, T, C, Đ, tôi nên sẽ có 7 kỷ phần bằng nhau về đất cũng như căn nhà. Tuy nhiên, xét thấy từ khi lập gia đình vợ tôi đã cùng tôi đã sống cùng bố mẹ chồng, có công chăm sóc bố mẹ lúc già yếu, sau khi bố mẹ tôi chết thì hai vợ chồng vẫn sống trên thửa đất, ngoài ra vợ chồng tôi còn có công tôn tạo, giữ gìn thửa đất nên vợ chồng tôi có quyền yêu cầu Tòa án trích di sản thừa kế cho phần công sức là phù hợp.

Như vậy căn cứ vào điều 609, 611, 612, 613, 618, 623, 649, 650, 651, 660, 688 BLDS thì do các anh chị còn lại không phản đối tôi nên kỷ phần thừa kế tôi được hưởng chiếm phần lớn, đồng thời một số công trình trên đất do tôi xây dựng nên tôi có quyền thừa kế đối với phần thửa di sản thừa kế bố mẹ để lại, cùng với đó có quyền yêu cầu Tòa án trích công sức tôn tạo, gìn giữ tài sản của bố mẹ để lại. Đồng thời tôi phải thanh toán các kỷ phần được hưởng của hai anh H và C bằng số tiền tương ứng.

5/5

Các dịch vụ chính

Bài viết liên quan