Luật An Trí Việt

Dịch vụ Luật sư riêng cho cá nhân

Công ty An Trí Việt chuyên cung ứng dịch vụ Luật sư riêng cho cá nhân nhằm giải đáp các yêu cầu pháp lý mà Quý khách gặp trong kinh doanh và trong đời sống hàng ngày qua đó giúp cho Quý khách xác định rõ quyền và lợi ích hợp pháp của mình trong các quan hệ pháp luật trên cơ sở quy định của pháp luật. Với phương châm hoạt động: “Giá trị thực của chúng tôi – niềm tin của bạn”.

Luật An Trí Việt luôn đồng hành, lắng nghe và thấu hiểu mọi quan tâm của khách hàng, giúp khách hàng hạn chế được các rủi ro pháp lý đồng thời góp phần mang lại thành công vững chắc cho khách hàng.

I – Dịch vụ Luật sư của chúng tôi bao gồm:

1. Tư vấn thủ tục hành chính;
2. Tư vấn việc xác lập – bảo vệ – chấm dứt quyền sở hữu tài sản của khách hàng;
3. Tư vấn về Hợp đồng;
4. Tư vấn về Bồi thường thiệt hại;
5. Tư vấn về Thừa kế;
6. Tư vấn về chuyển quyền sử dụng đất;
7. Tư vấn về Luật Hôn nhân và gia đình;

II- Dịch vụ tham gia giải quyết vụ việc cụ thể.

Luật sư của công ty chúng tôi nhận trực tiếp giải quyết các vụ, việc thuộc các lĩnh vực sau:
1. Trong các tranh chấp dân sự;
2. Trong các tranh chấp kinh tế;
3. Trong các tranh chấp về hành chính, lao động./.

III- Đại diện theo ủy quyền.

Luật sư của Công ty Luật An Trí Việt nhận làm đại diện theo ủy quyền cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện những việc sau:
1. Đại diện theo ủy quyền giải quyết tranh chấp;
2. Đại diện theo ủy quyền trung gian hòa giải;
3. Đại diện theo ủy quyền đàm phán các giao dịch dân sự;
4. Đại diện giải quyết Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện./.

Các dịch vụ chính

Bài viết liên quan