Luật An Trí Việt

DỊCH VỤ XIN GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ

Đầu tư là việc nhà đầu tư đầu tư bằng vốn, tài sản theo hình thức, phương thức do pháp luật quy định để thu lợi nhuận hoặc các lợi ích cho hoạt động kinh tế, xã hội khác. Cả nước hiện có 34.527 dự án đang hoạt động, với tổng vốn đăng ký gần 408,1 tỷ USD. Lũy kế vốn thực hiện của các dự án đầu tư nước ngoài ước đạt 251,6 tỷ USD, chiếm 61,7% tổng vốn đầu tư đăng ký có hiệu quả. Sau đại dịch Covid-19, Việt Nam đã và đang đưa ra nhiều chính sách thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư nhằm kích thích nền kinh tế đang trên đà trỗi dậy phát triển mạnh mẽ. Để tiến hành đầu tư, các nhà đầu tư cần được cấp phép vì vậy trong phạm vi nội dung bài viết Luật An Trí Việt xin đưa ra một số thông tin về hồ sơ thủ tục cấp giấy phép cho Quý Khách hàng.

Mục lục:

Cơ sở pháp lý

– Luật Đầu tư số 61/2020/QH14;

– Nghị định 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đầu tư;

– Nghị định 29/2021/NĐ-CP quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư;

– Và các văn bản pháp lý có liên quan khác.

Giấy phép đầu tư là gì?

Dự án đầu tư là tập hợp đề xuất bỏ vốn trung hạn hoặc dài hạn để tiến hành các hoạt động đầu tư kinh doanh trên địa bàn cụ thể, trong khoảng thời gian xác định.

 

Giấy phép đầu tư Hotline: 0913.169.599 hoặc 0968.589.845

Giấy phép đầu tư hay còn gọi là Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là văn bản bằng bản giấy hoặc bản điện tử ghi nhận thông tin đăng ký của nhà đầu tư về dự án đầu tư và là giấy phép hoạt động do cơ quan có thẩm quyền ban hành cho các tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh đáp ứng đủ các điều kiện mà pháp luật quy định. Trường hợp các tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trái pháp luật hoặc các ngành, nghề cấm đầu tư vào Việt Nam sẽ không được cấp giấy phép đầu tư.

Các ngành, nghề bị cấm đầu tư và ngành, nghề đầu tư có điều kiện ở Việt Nam

Ngành, nghề bị cấm đầu tư ở Việt Nam

Cần chú ý tránh lãng phí vốn, thời gian đầu tư vào những ngành nghề bị cấm ở Việt Nam gồm:

 • Kinh doanh các chất ma túy quy định tại Phụ lục I của Luật này;
 • Kinh doanh các loại hóa chất, khoáng vật quy định tại Phụ lục II của Luật này;
 • Kinh doanh mẫu vật các loài thực vật, động vật hoang dã có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên quy định tại Phụ lục I của Công ước về buôn bán quốc tế các loài thực vật, động vật hoang dã nguy cấp; mẫu vật các loài thực vật rừng, động vật rừng, thủy sản nguy cấp, quý, hiếm Nhóm I có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên quy định tại Phụ lục III của Luật này;
 • Kinh doanh mại dâm;
 • Mua, bán người, mô, xác, bộ phận cơ thể người, bào thai người;
 • Hoạt động kinh doanh liên quan đến sinh sản vô tính trên người;
 • Kinh doanh pháo nổ;
 • Kinh doanh dịch vụ đòi nợ.

 

Giấy phép đầu tư nhanh, gọn Hotline: 0913.169.599 hoặc 0968.589.845

Việc sản xuất, sử dụng sản phẩm ma túy; hóa chất, khoáng vật; mẫu vật các loại thực vật, động vật hoang dã trong phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học, y tế, sản xuất dược phẩm, điều tra tội phạm, bảo vệ quốc phòng, an ninh thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Những ngành nghề đầu tư có yêu cầu về điều kiện

Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện là ngành, nghề mà việc thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong ngành, nghề đó phải đáp ứng điều kiện cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng.

 

Giấy phép đầu tư giá rẻ Hotline: 02485.889.777 hoặc 0968.589.845

Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được quy định tại Phụ lục IV của Luật Đầu tư 2020.

Các hình thức đầu tư được cho phép tại Việt Nam

Hiện nay có rất nhiều kênh đầu tư cho các nhà đầu tư thoải mái lựa chọn sao cho phù hợp với nguồn vốn, nguồn lực, thời gian, sức lực của mình. Tuy nhiên Luật Đầu tư 2020 có quy định các hình thức được phép đầu tư tại Việt Nam như sau:

 • Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế.
 • Đầu tư góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp.
 • Thực hiện dự án đầu tư.
 • Đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.
 • Các hình thức đầu tư, loại hình tổ chức kinh tế mới theo quy định của Chính phủ.

 

Giấy phép đầu tư nhanh chóng Hotline: 0913.169.599 hoặc 0968.589.845

Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do nhà đầu tư đề xuất bao gồm:

– Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư, gồm cả cam kết chịu mọi chi phí, rủi ro nếu dự án không được chấp thuận;

– Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư;

– Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư gồm ít nhất một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

– Đề xuất dự án đầu tư gồm các nội dung chủ yếu sau: nhà đầu tư hoặc hình thức lựa chọn nhà đầu tư, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ thực hiện, thông tin về hiện trạng sử dụng đất tại địa điểm thực hiện dự án và đề xuất nhu cầu sử dụng đất (nếu có), nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án, đánh giá sơ bộ tác động môi trường (nếu có) theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Trường hợp pháp luật về xây dựng quy định lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thì nhà đầu tư được nộp báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thay cho đề xuất dự án đầu tư;

– Trường hợp dự án đầu tư không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc tài liệu khác xác định quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;

– Nội dung giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện thẩm định, lấy ý kiến về công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ;

– Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC;

– Tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tư, yêu cầu về điều kiện, năng lực của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật (nếu có).

 

Giấy phép đầu tư Hotline: 0913.169.599 hoặc 0968.589.845

Hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư do cơ quan nhà nước có thẩm quyền lập bao gồm:

– Tờ trình chấp thuận chủ trương đầu tư;

– Đề xuất dự án đầu tư gồm các nội dung chủ yếu sau: mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư, địa điểm, thời hạn, tiến độ thực hiện, tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án; thông tin về hiện trạng sử dụng đất tại địa điểm thực hiện dự án, điều kiện thu hồi đất đối với dự án thuộc diện thu hồi đất, dự kiến nhu cầu sử dụng đất (nếu có); đánh giá sơ bộ tác động môi trường (nếu có) theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; dự kiến hình thức lựa chọn nhà đầu tư và điều kiện đối với nhà đầu tư (nếu có); cơ chế, chính sách đặc biệt (nếu có).

Trường hợp pháp luật về xây dựng quy định lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền được sử dụng báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thay cho đề xuất dự án đầu tư.

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Những trường hợp phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

 • Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài;
 • Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế quy định tại khoản 1 Điều 23 của Luật Đầu tư 2020.

 

Giấy phép đầu tư nhanh chóng Hotline: 0913.169.599 hoặc 0968.589.845

Những trường hợp không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm:

 • Dự án đầu tư của nhà đầu tư trong nước;
 • Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế quy định tại khoản 2 Điều 23 của Luật Đầu tư 2020;
 • Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế.

Đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng, UBND cấp tỉnh thì nhà đầu tư trong nước, tổ chức kinh tế quy định tại khoản 2 Điều 23 của Luật Đầu tư 2020 triển khai thực hiện dự án đầu tư sau khi được chấp thuận chủ trương đầu tư.

Cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng, UBND cấp tỉnh.

Nhà đầu tư được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng, UBND cấp tỉnh và đáp ứng các điều kiện sau đây:

 • Dự án đầu tư không thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh;
 • Có địa điểm thực hiện dự án đầu tư;
 • Dự án đầu tư phù hợp với quy hoạch quy định tại điểm a khoản 3 Điều 33 của Luật này;
 • Đáp ứng điều kiện về suất đầu tư trên một diện tích đất, số lượng lao động sử dụng (nếu có);
 • Đáp ứng điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Thẩm quyền cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

– Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

– Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

 

Giấy phép đầu tư trọn gói Hotline: 0913.169.599 hoặc 0968.589.845

– Cơ quan đăng ký đầu tư nơi nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư, đặt hoặc dự kiến đặt văn phòng điều hành để thực hiện dự án đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư sau đây:

 • Dự án đầu tư thực hiện tại 02 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên;
 • Dự án đầu tư thực hiện ở trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế;
 • Dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế nơi chưa thành lập Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế hoặc không thuộc phạm vi quản lý của Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

Nội dung giấy chứng nhận đăng ký đầu tư có những gì?

Nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gồm các nội dung chủ yếu sau:

 • Tên dự án đầu tư.
 • Nhà đầu tư.
 • Mã số dự án đầu tư.
 • Địa điểm thực hiện dự án đầu tư, diện tích đất sử dụng.
 • Mục tiêu, quy mô dự án đầu tư.
 • Vốn đầu tư của dự án đầu tư (gồm vốn góp của nhà đầu tư và vốn huy động).
 • Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư.
 • Tiến độ thực hiện dự án đầu tư, bao gồm:
  • Tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn;
  • Tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động chủ yếu của dự án đầu tư, trường hợp dự án đầu tư chia thành từng giai đoạn thì phải quy định tiến độ thực hiện từng giai đoạn.
 • Hình thức ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và căn cứ, điều kiện áp dụng (nếu có).
 • Các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư (nếu có).

 

Giấy phép đầu tư giá rẻ Hotline: 0913.169.599 hoặc 0968.589.845

Làm Giấy phép đầu tư nhanh ở đâu?

Giấy phép đầu tư là một loại giấy tờ phức tạp, nhiều hồ sơ, thủ tục, được quy định chặt chẽ bởi pháp luật. Vì vậy để có giấy phép đầu tư nhanh nhất, tiết kiệm chi phí và thời gian nhất thì Quý Khách nên sử dụng dịch vụ xin cấp giấy phép đầu tư của một đơn vị chuyên nghiệp như Công ty Luật TNHH An Trí Việt.

Luật An Trí Việt cam kết sẽ làm hài lòng mọi khách hàng, chúng tôi là giải pháp hữu hiệu cho Quý Khách hàng muốn xin Giấy phép đầu tư nhanh chóng, trọn gói, tư vấn miễn phí và nhiều ưu đãi. Đến với dịch vụ cấp giấy phép đầu tư của Luật An Trí Việt, Quý Khách sẽ được:

– Tư vấn chi tiết cho khách hàng về điều kiện, quy trình thủ tục, nội dung xin giấy phép đầu tư để khách hàng cân nhắc, lựa chọn loại hình, phạm vi cung cấp dịch vụ cho phù hợp.

– Giải đáp những thắc mắc, băn khoăn khi khách hàng có vướng mắc hoặc gặp phải khó khăn trong việc xin giấy phép đầu tư.

– Cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp với mức chi phí hợp lý, thời gian nhận được kết quả nhanh hơn dự kiến.

Quy trình xin cấp Giấy phép đầu tư của Luật An Trí Việt

B1: Tiếp nhận thông tin, tư vấn miễn phí về điều kiện, thành phần hồ sơ và thủ tục xin giấy phép đầu tư cho Khách hàng;

B2: Soạn thảo và hoàn thiện hồ sơ cho Khách hàng;

B3: Đại diện khách hàng nộp hồ sơ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

B4:Theo dõi quá trình giải quyết hồ sơ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, giải trình với các cơ quan nhà nước về các vấn đề liên quan đến hồ sơ;

B5: Nhận kết quả và bàn giao kết quả cho Khách hàng.

Trên đây là hướng dẫn chi tiết về thủ tục xin Giấy phép đầu tư mới nhất 2022Nếu bạn có bất cứ vướng mắc hay bạn có nội dung nào chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý, hãy liên hệ ngay với Luật sư Công ty Luật An Trí Việt theo thông tin sau: 

Công ty Luật TNHH An Trí Việt 

Địa chỉ: Số 10BT2 khu nhà ở Trung Văn, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

E-mail:antrivietlaw@gmail.com

Hotline: 0913.169.599 hoặc 0968.589.845

Các dịch vụ chính

Bài viết liên quan