Luật An Trí Việt

Thành lập Doanh nghiệp Tư nhân

Doanh Nghiệp
phamcongdu

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

doanh nghiệp tư nhân là gì? Pháp luật quy định về loại hình doanh nghiệp tư nhân như thế nào?

Xem ngay »

Tư vấn thành lập Doanh nghiệp tư nhân

Nội dung tư vấn thành lập doanh nghiệp, công ty tư nhân: Doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân, điều này cũng là một nhược điểm khá lớn vì Tư cách pháp nhân sẽ giúp cho doanh nghiệp tạo lòng tin trước khách hàng khi giao dịch bởi nó có sự tách bạch về tài sản và khả năng chịu trách nhiệm cao hơn khi có rủi ro xảy ra, và doanh nghiệp tư nhân không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào. Bên cạnh những nhược điểm đó Doanh nghiệp tư nhân có ưu điểm: Do là chủ sở hữu duy nhất của doanh nghiệp nên doanh nghiệp tư nhân hoàn toàn chủ động trong việc quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp, Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp tư nhân đơn giản, gọn nhẹ.

Xem ngay »

Các dịch vụ chính

Bài viết mới nhất