Luật An Trí Việt

Chi nhánh, VPĐD, thương nhân NN

Dịch vụ tư vấn thành lập chi nhánh

Dịch vụ tư vấn thành lập chi nhánh – Theo quy định của pháp luật Doanh nghiệp, Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo uỷ quyền.
Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải phù hợp với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp có quyền lập chi nhánh ở trong nước và nước ngoài.
Doanh nghiệp có thể đặt một hoặc nhiều chi nhánh tại một địa phương theo địa giới hành chính.

Xem ngay »

Thành lập chi nhánh công ty nước ngoài

Thành lập chi nhánh Công ty nước ngoài là dịch vụ cao cấp của Luật Minh Nghĩa tại Việt Nam, ngoài ra chúng tôi còn thực hiện tư vấn thủ tục thành lập văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài, thay đổi đăng ký kinh doanh văn phòng đại diện công ty nước ngoài, thành lập chi nhánh công ty vốn nước ngoài và các vấn đề nội bộ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Xem ngay »

Các dịch vụ chính

Bài viết mới nhất